Sn cf cre Thinkstock Photos 910468916 min

Om du eier en privat vei, vet du at det er en rekke kostnader knyttet til vedlikehold. Snørydding, fjerning av trær, tetting av hull og strøing er kun noen av utgiftene som vil dukke opp i løpet av et år. Derfor er det viktig at veiens brukere betaler avtalt pris til avtalt tid. AUTOPAY gjør det enkelt ved at brukerne av veien betaler for faktisk bruk.

Hva er en rettferdig kostnadsfordeling for privat vei?

I hovedsak bør man ta sikte på at hver enkelt betaler for sitt faktiske bruk av den private veien. De fleste vil være enige i at en hyttegjest som bruker veien et par ganger i løpet av sesong, ikke skal betale like mye som hytteeieren som bruker veien flere ganger i måneden. AUTOPAY legger til rette for betaling for faktisk bruk ved å lese av bilskilt på vei inn og ut.

Forutsigbar og garantert betaling med AUTOPAY

Selv om de fleste nå har gått bort fra de tradisjonelle pengekassene som ble basert på ærlighet, kan det fort oppstå situasjoner hvor brukere av veien av ulike grunner ikke betaler for seg. Dette kan dreie seg om uengighet rundt bruk eller rett og slett glemt betaling, noe som kan gjøre at formannen i vellet får noen utakknemlige oppgaver, og det kan fort bli dårlig stemning.

AUTOPAY løser de fleste slike utfordringer elegant.

Pålitelige avlesninger av bilskilt sikrer at hver enkelt person ikke betaler verken mer eller mindre enn det som er rettferdig og avtalt. Resultatet er mindre arbeid for eiere av veien, og en mer oversiktlig betalingsløsning for brukerne.

Her kan du lese om private veier som benytter seg av AUTOPAY som betalingsløsning.

Betalingsmetoder

Betaling skal være enkelt. Med AUTOPAY for private veier kan du velge mellom 4 ulike betalingsløsninger, alle er laget for at man trenger å forholde seg minst mulig til regninger og innkreving. Med AUTOPAY for private veier kan man velge mellom følgende betalingsalternativer:

• Betale på nett• Automatisk trekk• Faktura i posten• Årskort

Ta gjerne kontakt med oss i ONEPARK om du ønsker å lette betalingen for bruken av din private vei.