Sn cf cre Thinkstock Photos 910468916 min

Hvordan skal man ha kontroll på hvem som benytter hytteveien? Oversikt er tradisjonelt løst med fysiske veibommer. Dette er en klassisk løsning som mange benytter seg av, men som også medfører flere ufordringer langs hytteveien:

• Kødannelse før og etter bommen• Usikkerhet rundt betaling for gjester til hyttefeltet• Utrykningskjøretøy kan miste verdifulle sekunder• Misnøye med bommer ute av drift

I tillegg kan en veibom være utfordrende for mange brukere, særlig når naturkreftene står på og snøen laver ned over hytteveien. Overivrige sjåfører eller dårlig sikt kan føre til skader på bom og kjøretøy, unødvendig nedetid, og betydelige reparasjonskostnader over tid. AUTOPAY gjør hytteveien mer fremkommelig og billigere i drift.

AUTOPAY erstatter fysisk bom

For å sikre bedre flyt i trafikken, korrekt betaling til veilag og minimere behov for vedlikehold, har ONEPARK lansert konseptet AUTOPAY for hyttevei. Dette konseptet gjør det enkelt for grunneiere, hytteeiere og gjester å forholde seg til betaling og bruk av hyttevei. AUTOPAY sørger for enkel betaling og god flyt på selv de mest travle dagene.

AUTOPAY erstatter den fysiske bommen på hytteveien med avlesing av bilskilt ved inn- og utkjøring. På denne måten slipper brukere og gjester til hyttefeltet å forholde seg fysisk avsperring, og kan bekymringsfritt kjøre inn og ut.

Hva betyr det for deg at bommen forsvinner?

For grunneieren betyr AUTOPAY-løsningen at man slipper administrasjonen rundt nedetid, og telefoner fra frustrerte hyttebrukere om bommer som ikke er i drift langs hytteveien. Den enkle og effektive løsningen gjør at grunneieren nå kan fokusere på andre oppgaver, samtidig som man har full oversikt over alle som besøker feltet.

For hytteeiere og gjester blir det en litt enklere hverdag, med mer effektiv passering og mindre kø. Aldri mer må man ut av bilen i snø og vind for å dytte opp en bom ute av drift.

Disse veiene drives allerede med AUTOPAY.

Ønsker også du en lettere vei til hytta med mindre usikkerhet rundt betaling? Ta kontakt med oss i dag.