ONEPARK Bilder Finn parkering 7

Avtalen starter opp 1. mai 2017, og vi ser frem mot å betjene både faste og korttidskunder fra denne datoen. Parkeringsanlegget består av ca. 1.100 parkeringsplasser både innendørs i parkeringshuset og utendørs i tilknytning til området.

Vi takker Technopolis Fornebu for tilliten de har vist oss ved å velge oss som leverandør de kommende årene.